REFLEXOLOGIA PODAL HOLÍSTICA; CAMÍ D’EVOLUCIÓ

La reflexologia podal afecta tant a aspectes orgànics de la persona com aspectes psíquics i emocionals. En els aspectes orgànics podem observar que l’afecte d’un tractament reflexològic propicia una millora o remissió dels símptomes. En el pla mental, el pla de les idees, es pot observar una major flexibilitat i desenvolupament per adaptar-se al canvi. I en l’àrea emocional, la persona es fa més conscient dels seus sentiments i les seves sensacions, afavorint-se el canal de manifestació d’aquests.

Quan s’obren nous espais per a la circulació de l’energia la persona comença a experimentar noves sensacions de manera que es comença a relacionar de forma diferent amb el seu cos, emocions i sentiments.

Aquesta teràpia es pot convertir en un camí d’autoconeixement ja que promou l’obertura de la consciència, propicia la connexió amb la propia essència, les pròpies necessitats i els desitjos.

Conseqüentment, es facilita la mirada interior i la recerca espiritual, entenent com a tal l’acció que realitza l’ésser humà cap a valors transcendents i essencials. D’aquesta manera, la reflexologia acompanya en la comprensió dinàmica del sentit que cada un li dona a la seva propia vida.

Manual de Reflexología Holística. Alicia López Blanco.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *