La Salut en la Medicina Natural

La  Salut en la Medicina Natural

T’has preguntat mai què és per a tu la salut? És l’absència de malaltia o malestar? Per definir-te com a malalt cal tenir una malaltia? És el diagnòstic el que determina la malaltia?

El diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans diu que la salut és “l’estat de l’organisme lliure de malalties, que exerceix normalment totes les seves funcions” Segons aquesta definició, si no tinc una malaltia, el meu cos ha d’exercir correctament les seves funcions, però està clar que no sempre és així!

Intentem veure-ho des de una altre perspectiva i entendre què és la malaltia. Segons el diccionari la malaltia és  “l’alteració en l’estat del cos o d’algun òrgan que interromp o pertorba les funcions vitals, pertorbació de l’estat de salut”. Però que passa si jo tinc un malestar i no existeix un nom (un diagnòstic) per a “la meva malaltia”? Llavors els metges diuen que no estic malalt, que és “psicològic”, que són nervis o estrès.

La vida és un equilibri dinàmic

stone-315465_1280

Des de la medicina natural es contemplen les persones de forma integral, en la seva salut i en la seva malaltia, amb un sentit de totalitat psíquica, física, individual i integrada en el seu medi, on totes les parts (no només els signes i símptomes físics) no tenen cap significat si no es valora el tot, la part física, la psíquica i tenint en compte, també, el què anomenem energia vital. Des de aquesta perspectiva no hi ha malalties, sinó malalts.

En aquests termes, la malaltia és la conseqüència d’un desequilibri del cos amb la finalitat de restaurar el seu propi ordre, dins d’un equilibri dinàmic, ja que la vida és un equilibri dinàmic, no és estàtica, encara que de vegades ens esforcem per demostrar el contrari. Per tant, podríem dir que no existeix un terme absolut de malaltia,  durant la vida tots anem alternant èpoques de major o menor salut, que anomenem malaltia. Només els cossos que no tenen vida no pateixen la malaltia i no tenen la capacitat vital de reaccionar i recuperar la salut.

La salut és responsabilitat nostre

Hipòcrates, filòsof i metge de l’antiga Grècia, considerat el pare de la medicina, valorava la malaltia des de un punt de vista humà, naturalista, basant-se en l’observació clínica de tots els seus pacients. Defensava que hi havia una causa natural per a les malalties i proposava canvis en la dieta i l’estil de vida per recuperar-la.

Dels seus aforismes en deriven molts dels principis bàsics de la medicina natural com: Primum non nocere (en primer lloc cal no provocar més mal del que ja hi ha);Vis nature medicatrix (deixar actuar a la naturalesa, i afavorir la capacitat autocurativa de l’organisme); Que l’aliment sigui la teva medicina i la teva medicina el teu aliment; i d’entre tots els tractaments, escollir els menys agressius, generalment provinents de les substàncies naturals. Es tracta d’oferir a l’organisme el medi adequat perquè aquest pugui activar correctament els seus propis mecanismes per recuperar la salut.

La salut és natural en l’home des de el seu origen. Existeix en el nostre organisme una força vital que proporciona al cos la capacitat natural d’autorregular-se i curar-se, i és responsabilitat nostre la de conservar aquesta energia vital.

La malaltia és el fruit de transgredir aquestes lleis de la conservació natural de la salut, ja que la naturalesa tendeix a conservar-la. És el producte de l’acumulació de causes que porten al cos a desenvolupar un conjunt de símptomes i signes determinats. La malaltia és més aviat un procés, més que un estat, i la seva manifestació no és el principi sinó el final d’una desviació lenta del l’estat de salut natural.

La salut també depèn de la capacitat d’acceptació i adaptació al nostre entorn

En un estudi fet en la sanitat pública del Canadà van determinar que els principals factors implicats en la salut, són fonamentalment quatre; el primer i més important és l’estil de vida, el segon el medi ambient (i la contaminació), en tercer lloc la biologia humana (factors genètics) i per últim el sistema d’assistència sanitària.

Segons aquest estudi, el factor més determinant i influent en la nostra salut és el nostre “estil de vida”, els nostre hàbits. Viure en harmonia amb nosaltres mateixos i ser conseqüents amb la nostre verdadera essència i el nostre entorn; seguir una dieta saludable i equilibrada; no tenir hàbits tòxics; mantenir suficient contacte amb la naturalesa; aconseguir un equilibri entre el treball i el descans, la capacitat per relaxar-nos i eliminar l’estrès; fer exercici físic moderat; gaudir de relacions humanes, personals i familiar satisfactòries; tenir emocions equilibrades i pensament positius, són els factors que influencien més en la nostra salut. Preservar la salut depèn principalment de nosaltres, i no des de el control, sinó des de la capacitat d’acceptació i adaptació a l’entorn.

Sandra Torrades

Naturopata. Llicenciada en Biologia

Telf. 606 676 154

Abril 2015

 

Bibliografia:

 • Apunts Diatètica i Nutrició (Bases de la Terapèutica). Gremi d’Herbolaris de Catalunya. Professor: J Koldo. Barcelona, curs 2014-2015
 • De lo Físico a lo Sutil. I Nogés. Ed. El Siguientepaso. España, 2009
 • Hipócrates Aforismos. La esencia de la doctrina hipocrática. Ed. Obelisco, Barcelona 2002.

 

Naturopatia, la búsqueda de l’Equilibri

Article publicat al Butlletí del Gremei D’herbolaris de Catalunya Juny-Juliol 2017

Des de el punt de vista etimològic, Naturopatia és un neologisme anglès format per dos termes: Nature que significa Naturalesa i Path que significa camí. A més, Path deriva del sànscrit Pathaquien que a l’hora deriva de Pathya i que significa “el què és apropiat per el camí”, per tant, estem parlant d’un conjunt de regles higiene-dietètiques i tractaments naturals que permeten equilibrar el cos físic i l’energia vital perquè els individus puguem recuperar el <<camí vital>> i mantenir i/o recuperar la salut.

La Naturopatia entén la malaltia com un conjunt de desequilibris tant en el camp energètic com en el camp físic de l’individu, i per tant, per restablir la salut,  no es centre únicament en alleugerir els símptomes físics, sinó en el conjunt físic, energètic i emocional.

Des de la Naturopatia contemplem les persones de forma integral, amb un sentit de totalitat psíquica, física, emocional, espiritual, individual i integrada en el seu medi, on totes les parts (no només els signes i símptomes físics) no tenen cap significat si no es valora el tot.

Entenem la malaltia i la salut com:

 • No existeix un terme absolut de malaltia, durant la vida tots anem alternant èpoques de major o menor salut que anomenem malaltia.
 • La malaltia és un procés, més que un estat, i la seva manifestació no és el principi sinó el final d’una desviació lenta de l’estat de salut natural.
 • La salut és responsabilitat nostre. Existeix en el nostre organisme una força vital que proporciona al cos la capacitat natural d’autoregular-se i curar-se, i és responsabilitat nostre la de conservar aquesta energia vital.
 • La salut depèn de la capacitat d’acceptació i adaptació al nostre entorn.

Els tractaments Naturopàtics estan enfocats a restablir l’energia vital i quan parlem de l’energia vital, ens referim al mateix concepte del sànscrit “prana” important en la medicina índia Ayurveda o el “Chi” de la medicina tradicional Chinesa.

consciousness2

La nostra societat creu que el prana o el chi es una idea oriental totalment desconeguda per la mentalitat occidental però en realitat no és així, ja el poeta Willian Blake al segle XVIII escrivia:

 • El hombre no tiene un Cuerpo diferente del Alma,
 • Pues lo que llamamos Cuerpo es una porción del Alma
 • discernida por los cinco Sentidos,
 • los principales canales de entrada del Alma en esta edad.
 • La energía es la única vida, y es del Cuerpo;
 • y la razón es el límite o circunferencia
 • externa de la energía.
 • La energía es eterno regocijo

La regeneració vital

Un component fonamental per recuperar la salut és la regeneració vital. Fins i tot quan hi ha una gran afectació cel·lular, el cos té la capacitat de regenerar les cèl·lules. Aquesta capacitat de regeneració no ve donada ni per l’ADN, ni per les condicions ambientals, ni per les cèl·lules veïnes.

El biòleg Rupert Sheldrake apunta que la regeneració només és possible gràcies a uns motlles què denomina camps morfogenètics i que son no-locals i no-físics, son com unes matrius que proporcionen la creació de formes addicionals necessàries per a la regeneració. Aquests camps morfogenètics (o matrius energètiques) constitueixen el cos vital, i l’energia vital que sentim es el moviment d’aquest cos (1). Dit d’una altre manera, el cos vital proporciona els plans corporals dels òrgans del cos físic que duen a terme les funcions vitals.

El cos vital, entès d’aquest manera, ens permet connectar el cos emocional i mental amb el cos físic i, d’aquesta manera, entendre que el que pensem i sentim afecta directament a la nostra salut. Per tant, no podrem recuperar la salut de forma global  si no atenem a les nostres emocions i creences.

Es per aquest motiu que l’equilibri l’haurem de buscar no només en el cos físic sinó en el cos emocional i mental.  La Naturopatia, a través de diferents propostes higiene-dietètiques i  tractament naturals com la fitoteràpia, la reflexologia podal, les Flors de Bach i l’ oligoterapia (entre d’altres) permet ajudar a equilibrar l’individu en el seu conjunt i amb el seu entorn.

Sandra Torrades

Naturòpata. Licenciada en Biologia

 

Bibliografia

 • El medico Cuántico. Dr. Amit Goswami. Ediciones Obelisco. Madrid 2008 (1)
 • Los secretos eternos de la salud. Andreas Moritz. Ediciones Obelisco. Madrid 2012

 

 

Estrés i Reflexologia Podal

Estrés y Reflexologia

¿Porqué la Reflexología Podal Mejora y Regula el Estrés?

El estrés es una alteración global del organismo. Afecta al sistema físico y psíquico de las personas y altera notablemente su calidad de vida. Mediante la presión adecuada de los puntos reflejos del pie podemos regular el cuerpo y mejorar notablemente los síntomas y signos del estrés.

Vivimos en un mundo condicionado por un ritmo vertiginoso, en el que los individuos que no son capaces de adaptarse y responder de forma rápida a los cambios experimentan sensaciones de angustia, agotamiento emocional y trastornos en los ritmos de la alimentación, la actividad física y en el descanso. Estas dolencias físicas y psíquicas se conocen como estrés.

Afortunadamente, el ser humano tiene la capacidad psíquica y fisiológica de afrontar y adaptarse a circunstancias adversas. Sin embargo, cuando se siente superado por las circunstancias, se origina un desbordamiento que deriva en trastornos orgánicos y psicológicos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el estrés como «el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción». En términos generales se trata de un sistema de alerta biológico necesario para la supervivencia. Cualquier cambio o circunstancia diferente que se presente ante nuestras vidas, como cambiar de trabajo, hablar en público, presentarse a una entrevista o cambiar de residencia, puede generar estrés.

Un determinado grado de estrés estimula el organismo y permite que éste alcance su objetivo, volviendo al estado basal cuando el estímulo ha cesado, es el que conocemos como Eustrés, o “estrés bueno”. El problema surge cuando se mantiene la presión y se entra en estado de resistencia, entonces se desencadena el Diestrés, o “estrés malo”.

La Hormona del Estrés

astenia

Ante una situación de alerta o eustrés, se activa el sistema nervioso simpático (autónomo) y el eje hipotálamico-hipófisiario-adrenal .

El sistema nervioso simpático (autónomo) regula el funcionamiento de los órganos internos y controla algunas de sus funciones de manera involuntaria e inconsciente. Además, es el encargado de preparar el cuerpo para reaccionar ante una situación que percibimos como estresante.

El eje hipotálamico-hipófisiario-adrenal está compuesto por el hipotálamo (que actúa de enlace entre el sistema endocrino y el sistema nervioso) la hipófisis y las glándulas suprarrenales (que forman parte del sistema endocrino). Es una parte esencial del sistema neuroendocrino que controla las reacciones al estrés y regula varios procesos del organismo como, la digestión, el sistema inmunológico y el metabolismo en general.

Ambos sistemas producen la liberación de hormonas al torrente sanguíneo y éstas son las responsables de excitar, inhibir o regular la actividad de los órganos.

El sistema nervioso autónomo desencadena la secreción de catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina ante una situación de estrés. Estas hormonas, en términos generales, son las encargadas de poner el cuerpo en estado de alerta y prepararlo para la acción.

La adrenalina y la noradrenalina son las responsables de la dilatación de las pupilas, la dilatación bronquial y la movilización de los ácidos grasos, y puede dar lugar a un incremento de lípidos en sangre, de la coagulación y del rendimiento cardíaco, así como vasodilatación muscular y vasoconstricción cutánea, reducción de los valores de estrógenos y testosterona, etc.

Por otro lado, el hipotálamo segrega la hormona CRF (factor liberador de corticotropina), que actúa sobre la hipófisis y provoca la secreción de la hormona adenocorticotropina (ACTH) que, a su vez, actúa sobre la corteza de las glándulas suprarrenales, lo que da lugar a la producción de corticoides (glucocorticoides y andrógenos) que pasan al torrente circulatorio.

El más destacable de los glucocorticoides es el cortisol, denominado también «la hormona del estrés». El cortisol es un aliado incondicional del cerebro. Su objetivo principal es proveer de glucosa al cerebro, para ello puede destruir otros tejidos, cómo el tejido muscular para obtener proteínas, utilizará los ácidos grasos y cerrará la entrada de glucosa a los otros tejidos.

El problema es cuando el cortisol se mantiene en niveles elevado debido al estrés continuado (distrés), entonces el organismo se coloca en un estado alterado generando distintos síntomas físicos y psíquicos. Si esta presión se mantiene en el tiempo también se ve alterado el sistema inmunológico y entonces somos más vulnerables a las infecciones.
Síntomas físicos del estrés

Con frecuencia, los síntomas físicos son los primeros en aparecer. Incluyen fatiga crónica; cefaleas y migraña; alteraciones gastrointestinales, como dolor abdominal, colon irritable y úlcera duodenal; dolores musculares; alteraciones respiratorias; alteraciones del sueño; alteraciones dermatológicas; alteraciones menstruales y disfunciones sexuales, entre otros.

Alteraciones conductuales

Destacan una irregular conducta alimentaria y el abuso de drogas, fármacos y alcohol. Las conductas violentas suelen ser muy frecuentes, como la agresión, la actitud defensiva y el cinismo.
En ocasiones surgen conductas paradójicas defensivas, como el desarrollo excesivo de aficiones, la dedicación creciente al estudio para liberarse de la rutina.
Alteraciones emocionales

Las alteraciones emocionales íntimamente relacionadas con el estrés son ansiedad, depresión, irritabilidad, baja autoestima, falta de motivación, dificultades de concentración, distanciamiento emocional y sentimientos de frustración profesional y/o personal, entre otras.
Prevenir el Estrés

Las medidas preventivas del estrés están estrechamente ligadas a la calidad de vida. Es importante hacer ejercicio regularmente, puesto que rápidamente reduce los valores de hormona del estrés y mejora el estado de ánimo.

Por otro lado, comer bien, incluyendo frutas y vegetales, evitar el alcohol y la cafeína y dormir 7-8 h regularmente mejoran los estados de estrés.
Los ejercicios de relajación y meditación equilibran el sistema nervioso y por lo tanto mejoran el estrés. Es fundamental mantener una mente sana, para ello es necesario tener tiempo libre para uno mismo y mantener un buen entorno social.

¿Cómo Tratar el Estrés con Reflexología Podal?

Flayer 2 Reflexo

Puesto que el estrés es un proceso de activación de todo el organismo el modo completo de trabajar el distrés será el tratamiento completo del pie incidiendo en los puntos reflejos del sistema nervioso (principalmente; Plexo solar, Epífesis, Hipófisis, Hipotálamo, Sistema nervioso central, Raquis, Glándulas suprarrenales e Hígado) y el sistema endocrino (incidiendo, además de los puntos reflejos citados, en el Páncreas).

La presión en estos puntos reflejos nos permite regular la síntesis de las hormonas derivadas del estrés cómo el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina. Responsables, entre otras, de desencadenar alteraciones fisicoquímicas como la alteración de la tensión arterial generando hipertensión, procesos hiperglucemiantes que pueden degenerar en diabetes y alteraciones lipídicas como la hipercolesterolemia.

En caso de que el paciente refiera alteraciones gastrointestinales, dolores musculares, alteraciones menstruales o disfunción sexual se valorará también incidir en los sistemas correspondientes.
Es importante considerar que cada individuo requerirá un método de trabajo destino, puesto que somos seres únicos con necesidades distintas. En función de los síntomas que refiera la persona deberemos establecer el protocolo de trabajo.

La reflexología podal permite abordar de manera completa y holística la mayoría de los síntomas y signos psíquicos y físicos (citados anteriormente) derivados del estrés.

Autora:

Sandra Torrades Oliva. Naturopata . Licda en Biologia