Signatura Floral

El significat profund i simbòlic que trobem en les formes i els colors de les plantes

Des de els inicis de la història, els humans hem tingut la necessitat de conèixer i entendre el nostre entorn per a la pròpia supervivència. Els nostres avantpassats ja utilitzaven l’analogia per comparar les estructures minerals, vegetals i animals, amb el cos humà i així trobar aliments o medicines per a la curació. De manera intuïtiva utilitzaven el què més endavant es va definir com a <<signatura>>.

Els antics metges i alquimistes definien la signatura com un signe, senyal o firma que manifesta un determinat vegetal (o un altre ésser viu) i que ens serveix per conèixer les seves propietats internes que poden se utilitzades per a la curació. La lectura d’aquests signes es realitza únicament amb l’observació i l’ús del pensament analògic (1).

Però no és fins el segle XVI amb Paracelso quan trobem els primers escrits sobre signatura vegetal. Paracelso va ser probablement l’alquimista més reconegut a Europa i defensor de la idea del paral·lelisme entre el microcosmos i l’home i el macrocosmos i l’univers. Paracelso proposava que l’esperit de l’observador (home) s’havia d’unir a l’esperit de l’observat (planta) i així arribar al coneixement profund de la planta. Aquesta observació atenta i sensible, segons la teoria organicista, permet reconèixer  la força vital intrínseca que s’expressa en forma de patró energètic en animals, plantes, minerals i astres.

De fet, un dels grans misteris de l’obra del Dr. Bach és saber com va reconèixer els diferents patrons energètics sanadors de les plantes i flors que conformen el sistema. Alguns autors com Nora Weeks deixen entreveure que ho va fer a través de l’observació sensible de les diferents espècies. Tot i així, gràcies els estudis de Julian Bernard sobre l’observació empírica i profunda de la signatura floral del sistema Bach podem dir, sense dubte, que la forma, els colors i el desenvolupament de cada una de les plantes es correspon a uns patrons sanadors concrets a partir dels quals es creen les essències.

bachflowers

La signatura vegetal moderna

Actualment, gràcies als avenços científics, tenim un coneixement molt més empíric del nostre entorn; amb la química, la biologia i fisiologia tant del regne vegetal i mineral com del cos humà, s’ha pogut comprovar que algunes de les propietats curatives atribuïdes antigament a determinades plantes o aliments no eren del tot correctes.

Això però, no fa menys vàlida la signatura, i la proposta del biòleg Jordi Cañellas, és demostrar que l’estudi de la signatura en les Flors de Bach pot ser vigent, sempre i quan es coneguin les claus per comprendre el llenguatge simbòlic del regne vegetal i traduir-lo al llenguatge humà (2).

Cañellas ha partit de 3 premisses respecte a les Flors de Bach per a fer l’estudi de la seva signatura; 1) Es coneixen àmpliament les propietats terapèutiques de les Flors de Bach; 2)Es coneixen àmpliament, les formes, colors i estructures, així com moltes de les característiques de las plantes a partir de les quals es preparen les Flors de Bach; 3) Les formes colors i estructures que manifesta la naturalesa no són a l’atzar sinó uns patrons geomètrics i energètics subjacents que les condicionen, de manera que podem associar la forma, el color i la geometria amb les seves propietat terapèutiques (3).

La signatura ens diu que les formes i els colors de les arrels, les tiges, les fulles, les flors, els fruits i les llavors  ens donen una informació que va molt més enllà de la simple estructura i fisiologia. Ens parlen del inconscient, del conscient, del com ens relacionem, del com vivim, de les emocions i de la ment. No ens ha de semblar una analogia estranya, doncs tots sabem que el nostre cos és també un reflex de la suma de totes les nostres dimensions; física, mental, emocional i espiritual.

El codi primari en l’analogia vegetal-humà (4)

Les arrels tenen quatre funcions bàsiques: la fixació per al sosteniment de la planta, l’absorció de l’aliment (l’aigua i els minerals), la connexió amb altres plantes, i l’acumulació de substàncies de reserva. Analògicament les arrels, com que generalment estan ocultes a la terra,  representen l’inconscient i el passat, la connexió amb la Terra i la seva energia.

Les funcions principals de la Tija són el sosteniment, la conducció, la reserva i la protecció. Analògicament simbolitza el <<com som>>, els aspectes principals de la nostra personalitat. La part més externa de la tija representa les nostres <<proteccions>>, la Inter-mitja és el caràcter i la part més interna el temperament.

La Tija simbolitza l’element Aigua, que s’associa a les emocions, la fluïdesa i el moviment. És el pas cap a la llum, cap a la consciència, així com les arrels ho fan cap a l’obscuritat, l’inconscient.

Les funcions principals de les Fulles són la captació i l’absorció de llum, la refrigeració, la fotosíntesis i l’acumulació d’aigua i matèria orgànica. Analògicament representen el <<com ens manifestem>>, és a dir, la relació amb el nostre entorn. El què percebem de l’exterior i el què expressem, el donar i el rebre. Es relacionen amb l’element Aire, que simbolitza el pensament, l’abstracció i la creativitat. El color verd de les fulles ens parla dels cicles vitals, l’equilibri, la regulació i la curació. Són la major superfície de contacte amb l’exterior i simbolitzen la comunicació, l’expressió i la transmutació.

Les funcions principals de les Flors són la reproducció i la creativitat  ja que són una explosió de colors, formes i olors. Analògicament simbolitzen les nostres idees, projectes,  és a dir, la capacitat de donar fruits. Són l’energia potencial del vegetal i representen l’element Foc.

Les Flors son la part de la planta escollida per a la creació de les essències florals perquè representen l’equilibri i l’harmonia de l’ésser, i són aquests patrons energètics els que en ajuden a recuperar l’equilibri emocional als humans i als animals.

Les funcions principals dels Fruits són la germinació i la dispersió. Simbolitzen el què materialitzem, el què fem, el què concretem. Representen el cinquè element; la Vida, que inclou potencialment els altres quatre.

Finalment, els colors també son importants ja que cada color vibra en una freqüència diferent i per ressonància pot modificar els nostres patrons de vibració alterats. Les estructures, dimensions i formes també són important a l’hora de descriure les analogies humà-planta de cada essència floral amb els patrons i caràcters àmpliament descrits en el sistema floral del Dr. Bach.

Una vegada reconegut el codi primari podríem entendre i aprofundir en cada una de la signatura de les Flors de Bach, però això ho deixem per un altre article. Per ara en quedem amb la idea de que conèixer la signatura de cada una de les Flors de Dr. Bach ens permet acostar-nos a la planta i entendre de forma profunda al poder senador de les essències.

Sandra Torrades

Naturopata. Llicenciada en Biologia.

www.espaideterapiafloral.com

Article publicat a la Revista del Gremi d’Herbolaris de Catalunya. Febrer 2017

logo gremi

Referències bibliogràfiques:

  • (1-2-3-4) Cuaderno Botánico de Flores de Bach. Jordi Cañellas. RBA Libros SA. 2008
  • La doctrina de la signatura en la obra del Dr. Bach. Ricardo Mateos. http://www.flowersociety.org/

Més informació a : http://www.tiendaeljardidelesessencies.com/