Naturopatia, un pont entre la Salut i la Conciència

La ment, amb els seus pensaments, és dirigida per les emocions. Cada una de les emocions deriva de l’acumulació de milers de pensaments. Com que la majoria de les persones suprimeixen o ignoren les seves emocions durant tota la vida, aquesta energia reprimida s’acumula i busca la manera d’expressar-se a través de trastorns psicosomàtics, trastorns corporals, malalties emocionals o trastorns de conducta desordenats. Les emocions acumulades bloquegen el creixement espiritual i la consciència, així com l’èxit en moltes de les àrees de la vida. Dr. D.R. Hawkins.

La Naturopatia és un conjunt de tècniques i tractaments suaus que activen el poder intern de l’organisme per recuperar i mantenir la salut.

Des de la Naturopatia contemplem les persones de forma integral, en la seva salut i en la seva malaltia, amb un sentit de totalitat psíquica, física, emocional, espiritual, individual i integrada en el seu medi, on les parts (no només els signes i símptomes físics) no tenen cap significat si no es valora el tot.

Entenem la malaltia i la salut com:

 • No existeix un terme absolut de malaltia, durant la vida tots anem alternant èpoques de major o menor salut que anomenem malaltia.
 • La malaltia és un procés, més que un estat, i la seva manifestació no és el principi sinó el final d’una desviació lenta de l’estat de salut natural.
 • La salut és responsabilitat nostre. Existeix en el nostre organisme una força vital que proporciona al cos la capacitat natural d’autoregular-se i curar-se, i és responsabilitat nostre la de conservar aquesta energia vital.
 • La salut depèn de la capacitat d’acceptació i adaptació al nostre entorn.

thermometer-1539191_1280

Beneficis de la Naturopatia

La Naturopatia ajuda a les persones sanes a mantenir la salut i a les que pateixen un procés de malaltia a recuperar el seu estat vital.

naturopatia

La consulta amb un Naturòpata/ Tractaments

En la primera visita es realitza una anamnesis completa on s’avalua el motiu principal de la consulta, es revisen els hàbits de vida, entorn laboral/familiar,  antecedents personals/familiars,  i es realitza una avaluació de l’estat emocional, avaluació de l’iris i exploració reflexològica.

L’anàlisi de l’iris permet avaluar la constitució del cos, debilitats, fortaleses i nivells de salut. També permet identificar irritacions, lesions o degeneracions de teixits i òrgans, així com l’acumulació de tòxics.

Per altre banda,  l’exploració a través dels punts reflexes del peu permet identificar òrgans i teixits que poden patir algun tipus d’afectació.

L’avaluació completa ens permet establir el tractament més adequat per a cada persona.

Avaluació Naturopàtica

 • Anamnesis Naturopàtica
 • Iridologia
 • Reflexologia podal

Naturopatia Herbodietètica

 • Dietètica i Nutrició
 • Suplementació Ortomolecular
 • Fitoterapaia

Naturopatia Manual

 • Reflexologia Podal + Aromateràpia

Naturopatia Funcional

 • Oligoterapia

Naturopatia Energètica

 • Teràpia Floral del Dr. Bach
 • Aromaterapia

La Naturopatia és compatible i complementaria a la medicina al·lopàtica (convencional), és important conèixer els tractaments actual i previs en el cas que hi hagi un diagnòstic mèdic.

Sandra Torrades

Naturòpata. Llicenciada en Biologia.